SQLite Database Browser

Vizualni program koji može stvoriti i uređivati SQLite baze podataka, istražiti njihov sadržaj, kao i pisanje i izvršavanje SQL upita i pregled rezultata.. Pročitajte više o SQLite Database Browser
SQLite Database Browser SQLite Database Browser Video
SQLite Tutorial 1 : Getting started with SQLite and Installation Video
How to create table in SQLite Database... Video
SQLite Browser Tutorial Video