SubMagic

SubMagic je aplikacija za prebacivanje između različitih formata, uređivanje, sinkronizaciju i kreiranje titlova. Pročitajte više o SubMagic
SubMagic SubMagic Video
Submagic: tutorial subtitulacio Video