TGMDev PhotoRenamer

Alat za preimenovanje slika na bazi datuma kada su nastale. Pročitajte više o TGMDev PhotoRenamer
TGMDev PhotoRenamer TGMDev PhotoRenamer Video
TGMDev PhotoRenamer 4.0 - A Quick Tour Video