Toolwiz Time Freeze

Omogućuje privremenu virtualizaciju računala kako bi se testirali novi softveri ili isprobale promjene konfiguracije. Pročitajte više o Toolwiz Time Freeze
Toolwiz Time Freeze Toolwiz Time Freeze Video
Toolwiz Time Freeze 2015 3.0.0.2000 Video
Toolwiz Time Freeze 2015 3.0.0.2000 Tutorial