Windows 95 Portable

Prijenosna verzija Windows 95 OS-a kojeg možete pokrenuti sa modernih Windows OS-a. Pročitajte više o Windows 95 Portable
Windows 95 Portable Windows 95 Portable Video
Run Windows 95 as a Portable App Video