Windows Live Writer

Windows Live Writer je softver koji će vam olakšati vođenje vašeg bloga na Windows Live Spaces usluzi ili nekom drugom blog servisu. Pročitajte više o Windows Live Writer
Windows Live Writer Windows Live Writer Video
Windows Live Writer - Overview Video