XMPlay

XMPlay je audo player koji podržava sljedeće formate: OGG, MP3, MP2, MP1, WMA, WAV, MO3, IT, XM, S3M, MTM, MOD, UMX audio formate. Pročitajte više o XMPlay
XMPlay XMPlay Video
XMPlay for Windows - Why I love it Video