Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger je program koji će vam omogućiti brzu razmjenu poruka s vašim online prijateljima. Pročitajte više o Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger Video
Yahoo! Messenger Video
Yahoo Messenger tutorial Video